Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 
Firma Drukarnia TPM Sp. j. Prokuski realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP na rynkach Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Rosji.
 
Celem projektu jest wprowadzenie usługi objętej internacjonalizacją na rynki: Niemiec, Szwajcarii, Austrii oraz Rosji. Cel będzie realizowany zgodnie z założonymi w strategii działaniami, harmonogramem oraz w ramach kosztorysu.
 
Rynki docelowe: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Rosja 
Wartość dofinansowania: 699 890.00 PLN
 
 
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działanie: 1.2. Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020.
 
Nr umowy: POPW.01.02.00-18-0016/20-00.
 do góry